Jas op de foto: A.S. Adventure

Het is woensdag… en dat vindt Lola super want dan heeft ze geen huiswerk!
Hoera voor haar juf, dan kunnen we woensdagmiddag even de schoolknop omdraaien en lekker buiten spelen. Ik sta al tien jaar voor de klas, maar dit jaar zie ik voor het eerst de andere kant, als mama van een dochter in het eerste leerjaar.

Ook in mijn eigen klas probeer ik het huiswerk te beperken en als mama zie ik daar nu nog meer de voordelen van in. Daarom hou ik graag een klein pleidooi voor minder huiswerk. Voor alle juffen en meesters die hier meelezen vijf redenen om huiswerk te beperken:

#1 Geen controle
Je hebt als leerkracht geen controle of de kinderen het huiswerk wel degelijk zelf gemaakt hebben. Ze kunnen altijd de hulp inroepen van een bereidwillige broer of zus…

#2 Last voor de ouders
Werkende ouders zijn pas laat thuis, gun hen die schaarse tijd ’s avonds met hun kinderen om te genieten van het avondritueel in plaats van te worstelen met huiswerk.

#3 Beweging
Kinderen zitten al een hele dag stil in de klas, laat ze na school even ontspannen en bewegen

#4 Geen hulp
Niet alle kinderen kunnen thuis rekenen op hulp als het huiswerk moeizaam gaat. Het is dan jammer als ze daarop afgerekend worden…

#5 Minder verbeterwerk
Last but not least… minder huiswerk betekent voor ons ook minder verbeterwerk 😉

Huiswerk volledig afschaffen is misschien niet altijd haalbaar, maar zeker in de lagere klassen kan het wel tot een minimum beperkt worden… Wat is jouw mening over huiswerk?